Workshop o workshopoch

Evanjelické gymnáziumEvanjelické gymnázium v Tisovci v spolupráci s Klubom škôl Pallas Athena pripravilo pre učiteľov Workshop o workshopoch, na ktorý Vás srdečne pozývame. (pozvánka)

  • Túžite zažiť prípravu Vianoc?
  • Viete, že hádať sa môže byť aj dobrodružné?
  • Chcete vedieť, ako naučiť žiakov viac ako je v učebných osnovách?

WorkshopNa workshope o workshopoch Vám učitelia z Tisovca predstavia, ako žiaci využívajú, aplikujú a uplatňujú vedomosti z vyučovacích hodín. Ukážu Vám, ako žiaci používajú teoretické vedomosti z viacerých predmetov v praxi, kde sa prelínajú viaceré vzdelávacie oblasti, kde  učiteľ plní úlohu radcu a žiaci preberajú všetky ostatné role.

Termín: 27.11.2013 (9:00 – 14:00)

Miesto konania:  Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 98061 Tisovec

Čas

Téma

Lektor

9:00 – 9:30

Workshopy na EGT a ich zradenie do ŠkVP

Pašiaková

9:30 – 10:15

,,Vianočný príbeh“ – Umenie a kultúra

Antalová, Štefániková

10:15 – 10:30

prestávka

10:30 – 11:15

účasť na aktivitách žiakov – MsKS

11:15 – 12:00

Debatný workshop

Ondriaš

12:00 – 12:30

Obed

12:30 – 13:15

IKT workshop

Szczyrbová

13:15 – 14:00

Workshop prírodovedných predmetov

Štefániková

Podmienky účasti a prihlasovanie:

  • Účastnícky poplatok na osobu je 10 €. Členské školy Pallas Athena môžu prihlásiť 1 účastníka za svoju školu zdarma. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 20. novembra 2013. Účastnícky poplatok je nevratný, je však možnosť poslať náhradníka.
  • Na workshop sa prihlasuje prostredníctvom on-line formuláru na webstránke Indície, a to do 20. novembra 2013.

Poznámky a upozornenia:

  • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 20. novembra 2013. Účastnícky poplatok sa v prípade Vašej neúčasti na seminári nevracia, je však možnosť poslať za seba náhradníka.
  • Maximálny počet účastníkov je 30 a minimálny je 10. Ak sa kapacita seminára naplní, bude prihlasovanie ukončené skôr. V prípade, že sa na workshop neprihlási dostatočný počet účastníkov, organizátor si vyhradzuje právo seminár zrušiť. V takom prípade budú účastnícke poplatky vrátené.

V prípade otázok ohľadne obsahovej náplne workshopu sa môžete obrátiť na Miroslavu Štefánikovú (mstefanikova@yahoo.com) a ohľadne prihlasovania a úhrad na Danu Palackovú (dana.palackova@indicia.sk).

Príspevok bol vložený Výchova a vzdelávanie, Výmena skúseností. Vytvorte záložku trvalého odkazu.

One Response to Workshop o workshopoch

  1. Spätné upozornenie: V Tisovci odštartovali výmenu skúseností | www.pallasathena.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*