Výchova a vzdelávanie

  • Kurikulum orientované na ciele – úprava celého ŠkVP tak aby bol zmysluplný
  • Projektové organizovanie školského roka ako nástroj úspory (vrátane náplne)
  • Projekty – bežné + nástroje hodnotenia žiakov pri ich realizácii
  • Učenie pre život ako základ kurikula/cieľov
  • Individualizácia vyučovania – namiesto štandardných tried umožniť žiakom aj individuálny
  • Individualizácia vyučovania – namiesto štandardných tried umožniť žiakom aj individuálny prístup k vzdelávaniu na základe ich internej motivácie
  • Partnerstvá s MVO – na výchovno vzdelávacie aktivity školy dať zoznam MVO, ktoré sú vhodné na partnerstvá
  • Vybavenie a zariadenie tried/učební/priestorov školy – obohacujúce a príjemné prostredie – oddychové zóny, tvorivé zóny, zóny IKT, atď.
  • Zavádzanie IKT do vyučovania – tablety, interaktívne tabule, čipy pre žiakov – dochádzka
Príspevok bol vložený Výchova a vzdelávanie. Vytvorte záložku trvalého odkazu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*