Klub škôl Pallas Athena

Klub škôl Pallas Athena je tu pre školy, ktoré sú rozhodnuté ponúkať svojim žiakom kvalitu, chcú inovovať procesy riadenia a fungovania. Združuje školy, ktoré majú záujem zmeny realizovať. Tieto školy potom majú možnosť získať aj externú pomoc vo forme konzultácií a poradenstva v oblasti, na ktorú sa tá-ktorá škola bude chcieť zamerať.

Posted in Uncategorized | Leave a comment | Edit

V Tisovci odštartovali výmenu skúseností

Workshopu  o workshopoch  sa  27. novembra 2013 zúčastnili učitelia, ktorí majú záujem vymieňať si svoje skúsenosti. Učitelia Evanjelického gymnázia v Tisovci pripravili prezentácie o workshopoch, ktoré zaradili do školského vzdelávacieho programu školy.

10Prezentácie poskytujúce informácie o realizovaní tvorivých dielní v rôznych vzdelávacích oblastiach priniesli zaujímavé diskusie. Pokračovať v čítaní

Publikované v Výmena skúseností | Leave a comment

Workshop o workshopoch

Evanjelické gymnáziumEvanjelické gymnázium v Tisovci v spolupráci s Klubom škôl Pallas Athena pripravilo pre učiteľov Workshop o workshopoch, na ktorý Vás srdečne pozývame. (pozvánka) Pokračovať v čítaní

Publikované v Výchova a vzdelávanie, Výmena skúseností | 1 Comment

Výmena skúseností – vzdelávacie semináre

Školy združené v Pallas Athena mali počas uplynulého školského roka možnosť absolvovať odborné školenia zamerané na výmenu skúseností, ktoré ponúkli Školy C.S. Lewisa. Napriek viacerým nepredvídaným presunom boli tieto školenia vnímané pozitívne. Aj z diskusií s niektorými riaditeľmi škôl vyplynulo, že vzájomná výmena skúseností je jednou z kľúčových oblastí, v ktorej by radi čerpali z potenciálu klubu škôl Pallas Athena. Pokračovať v čítaní

Publikované v Budovanie identity škôl, Nezaradené, Výmena skúseností | Leave a comment

Matematika podľa prof. Hejného

Indícia spustila prvú sériu školení zameraných na osvojenie si metodiky výučby matematiky podľa prof. Hejného. Školenia sa budú za osobnej účasti prof. Milana Hejného konať od 16. do 20. októbra 2013 v Liptovskej Teplej.  Pokračovať v čítaní

Publikované v Nezaradené, Výchova a vzdelávanie | Leave a comment