Kategória - Budovanie identity škôl

Budovanie identity školy

Budovanie identity školy – dizajn manuál, web školy, komunikačná stratégia – tlačové správy, atď Spolupráca s rodičmi – systém spolupráce so ZRPŠ, spoločné akcie, moderný štýl rodičovských združení, plesy rodičov a absolventov, kultúrne podujatia – vyvrcholenie práce žiakov, športové dni … viac

Publikované v Budovanie identity škôl | Leave a comment